Fagartikkel

Har bedriften din råd til feilansettelser?

Midlertidige og faste ansettelser er egentlig to sider av samme sak. Det viktigste er at du får rett person til jobben. 

Gjennom 30 år med rekruttering og bemanning kan man trygt si at Bjørg Fjell AS har sett både kunder, konkurrenter og tider skifte. Men bedriften holder stillingen og deler gjerne med seg av sin kunnskap om hovedområdene sine. Noen og enhver har noe å lære her.

Har bedriften din råd til feilansettelser?

Enten du trenger hjelp til å ta unna arbeidstopper, fylle inn en midlertidig ledig stilling eller er på jakt etter en ny, viktig medarbeider i fast stilling, koster det å gjøre feil. I dag er det et hardere trykk enn noen gang på formell kompetanse. Søkere stiller med både en og to bachelors og mastere – det er gjerne det som blir etterspurt. Men det er jo ikke sikkert at den med lengst utdannelse passer best til den jobben du skal ha gjort? Avhengig av hvilket nivå jobben ligger på, mener Bjørg Fjell AS at det er viktigere at du får rett person til jobben, enn at du får den som er best kvalifisert på papiret.

Spesielt er lederjobber utfordrende – det går ofte måneder fra ansettelsesprosessen starter, til rette person er funnet og aksepterer tilbudet ditt. Det kan likevel koste bedriften din mindre om du får kvalifisert hjelp til å skanne markedet for interessante kandidater, vurdere dem på bakgrunn av renommé og CV, innhente referanser og intervjue dem. Din og dine ansattes tid skal du og de ansatte fortsatt bruke til det dere er best til – det er vi hos Bjørg Fjell AS som kan ansettelsesprosessen best.

Trygghet er like viktig, enten det gjelder for en måned eller resten av arbeidslivet

I følge daglig leder hos Bjørg Fjell AS, Kristian Wold, er det et tankekors at mange kunder ringer når de trenger midlertidig arbeidskraft, men «glemmer» å ta kontakt ved faste ansettelser. – Vi er spesialister innenfor regnskap, lønn, administrasjon, kontor og økonomi. For å nevne noe. Vi er også spesialister når det kommer til å finne rette person til faste ansettelser. Ved at vi står utenfor kunden, selv om vi kjenner kundens særpreg og miljø, har vi en vinkling på ansettelser som de færreste av kundene våre er i stand til å ha selv. Vi setter ikke inn vår prestisje på annet enn å få tak i det rette mennesket til å gjøre best mulig jobb – gitt det miljøet og de forutsetningene jobben befinner seg i. Det er like fullt et paradoks at de samme som gir oss 100% tillit for å fylle midlertidige behov med de rette menneskene, ikke ser at vi faktisk sitter på både kompetanse og menneskelige ressurser for de faste jobbene, også.

Personlig service var bakgrunnen for Bjørg Fjell AS. Det gjelder fortsatt.

Da Bjørg Irene Fjell startet bedriften for 30 år siden, var det fordi hun savnet nettopp personlig service i det byrået hun da jobbet for. Vi ønsker at du skal ha kun én kontaktperson hos oss, enten du er på jakt etter jobb eller mennesker. Vi tar vare på dem vi jobber med og for, det betyr at vi kan beholde de beste og tilby det beste. I et bemanningsbyrå som driver både med hjerte og hjerne, legger vi mer vekt på EQ enn IQ. Bjørg Fjell AS er drevet med solide resultater fra starten av – det betyr at vi kommer til å være i markedet i mange år fremover. Vi kommer til å være der for deg, i årene som kommer. Enten du er på jakt etter jobb på kort- eller langvarig sikt, eller du er på jakt etter noen som kan fylle en stilling hos deg – også det på kort- eller langvarig sikt.