Rekrutterings­spesialisten innen økonomi og administrasjon

Vi har rekruttert medarbeidere til alle typer stillinger innen økonomi, regnskap og administrasjon siden 1985. Nå øker vi fokuset på rekruttering av fagspesialister og ledere.

Logo: NHO
Logo: Revidert Arbeidsgiver
«

Vi i Bjørg Fjell øker nå fokuset på toppleder- og spesialiststillinger.

»

Kristian S. Wold
Daglig leder

Mobil: (+47) 91 68 35 15
kristian.wold@bjorgfjell.no

Kristian Wold