Prosessen

Vi sikrer en trygg og profesjonell rekrutteringsprosess for bedrifter.

– En god arbeids- og kravspesifikasjon er grunnmuren i alt godt rekrutteringsarbeid. Vi ansetter ikke basert på magefølelsen, men på en kvalitetssikret rekrutteringsprosess, sier leder for søk og utvelgelse Bente Grønvold Gaarder i Bjørg Fjell Rekruttering.

Bjørg Fjell Rekruttering har erfart at et grundig forarbeid er avgjørende for best match. Vi jobber målrettet med rekruttering og søk etter ledere og spesialister innen mange bransjer.

– Å finne rett medarbeider kan være en utfordrende og krevende oppgave som ofte fører til store kostnader og belastning i egen administrasjon. Vi har lang og solid erfaring med prosessen og har konseptualisert denne for å kunne gi den mest profesjonelle bistanden til våre kunder, sier Grønvold Gaarder.

 

Omfattende nettverk sikrer rekrutteringsprosessen

Siden 1985 har vi opparbeidet seg et solid nettverk med kandidater og kunder, både i privat og offentlig sektor. Såkalt «Executive Search» utføres av våre mest erfarne rådgivere og researchere. De gjør en omfattende analyse av erfaring, utdanning og egenskaper en kandidat bør ha for å fylle stillingen. Dette kombineres gjerne med en annonsert prosess. Vi blir også ofte kontaktet direkte av kandidater som ønsker nye utfordringer. Noe av tilfanget av kandidater kommer fra direkte søk mot utvalgte kandidater.

– Vår erfaring er at kandidater er «ferskvare». Vi legger derfor særlig vekt på å ha en levende base, samtidig som vi leter i de rette miljøer og medier. Det hender også at vi finner uortodokse løsninger som ikke kunden har tenkt på, forteller Grønvold Gaarder.

 

Vi tar vare på kundens unike behov

Kunder kommer til oss når de har en konkret utfordring, som plutselig lederavgang, behov for ny spesialist eller endrede markedsutfordringer. Basert på konsulentens erfaring og kompetanse fra bransje og funksjon innhenter de all nødvendig informasjon gjennom tett og god dialog med kunden. Deres rekrutteringsprosess retter spesiell oppmerksomhet mot de menneskelige ressurser i kunnskapsbaserte virksomheter.

– Vi er kundens forlengede arm og sjansen for å treffe gode kandidater er vesentlig større for oss. Det vektlegges profesjonalitet i alle ledd og vi ansetter ikke på magefølelsen, sier Bente Grønvold Gaarder.

 

Søket etter de beste kandidatene

Søket etter potensielle kandidater er en prosess preget av systematikk, kreativitet og hardt arbeid. Verden er ofte større enn man tror. Posisjoneringsarbeidet omfatter blant annet tiltrekningsstrategier (såkalt «employer branding») og gode målrettede rekrutteringsprosesser.

Mange kandidater ser egenverdi i å ha en dialog med «Executive Search» i et selskap som Bjørg Fjell Rekruttering. Det åpner dører til kandidater og kilder som ellers forblir ukjent for kunden. Vi arbeider målrettet med å komme i dialog med gode og relevante kandidater.

– Under prosessen garanterer vi partene nødvendig konfidensialitet, sier Grønvold Gaarder.

 

Bred analysen av kandidatene

Bjørg Fjell Rekruttering har som mål å finne riktig match mellom stilling og kandidat. Det skal være en god rolle for kandidatens karriere, samtidig som det skal være riktig kandidat for kundens organisasjon. Det er mange fallgruver ved ansettelse av en ny leder, og kostnaden ved feilrekruttering er høy.

– Det er vår jobb å minimere denne risikoen for våre oppdragsgivere, sier Bente Grønvold Gaarder.

Dette gjøres gjennom:

  • Strukturerte førstegangsintervjuer, herunder breddeintervjuer og dybdeintervjuer. Dybdeintervju har fokus på personlig egnethet, kommunikasjonsevner, kapasitet og potensial for videre utvikling.
  • Strukturerte og relevante referanseintervjuer.
  • Skriftlige oppgaver og tester relatert til personlighet, analytiske evner og temaroller.
  • Oppfølging
  • Vi er opptatt av at både kunde og kandidat får oppfylt sine forventninger. Vår rådgiver vil ta kontakt med oppdragsgiver i løpet av de tre første månedene etter ansettelse for å forvisse seg om at kandidaten passer godt inn i virksomheten.

– Om ønskelig kan vi også bistå oppdragsgiver den første tiden i forbindelse med innføringen i stillingen, sier Bente Grønvold Gaarder.

 

Hva koster det?

Bjørg Fjell Rekruttering gjennomfører rekrutteringsoppdrag for bedrifter i forskjellige sammenhenger og omfang. Prisen vil derfor variere. Ta kontakt med oss for et behovstilpasset tilbud.