Prosessen

Vårt mål er å sikre våre kunder de best egnede kandidatene. I Bjørg Fjell jobber vi derfor langsiktig og strategisk med å etablere solide relasjoner med både våre kandidater, og våre kunder, som vi bruker aktivt i vår rekrutteringsprosess.

Vi har erfart at et sunt og sterkt nettverk er nøkkelen til suksessfull rekruttering. Gjennom kontakter i de rette miljøene søker vi bevisst etter de beste kandidatene. Vi ser verdien i stadig å utvide nedslagsfeltet og jobber målrettet med å etablere nye relasjoner. Samtidig skal vi ta vare på de relasjonene vi har bygget opp gjennom årene.

 

Våre tilbud innen søk og utvelgelse

For å sikre at vi finner de best kvalifiserte kandidatene legger vi stor vekt på å kartlegge kandidatenes personlige egenskaper og holdninger. I tillegg skal kandidatene ha relevant kompetanse og erfaring, og også passe inn i bedriftens kultur.

Gjennom vår lange erfaring, profesjonelle tilnærming og gode prosesser sikrer vi våre kandidater god oppfølging gjennom hele prosessen. Vi jobber kontinuerlig med kartlegging og analyse av dyktige kandidater slik at vi kan tilby våre kunder de aller beste kandidatene.

Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg. Vi er alltid klare for en prat!