Employer branding – et smart og viktig grep

employer branding conto

Da regnskapskontoret Conto i Trondheim skulle rekruttere nye ansatte, var det de gode rådene fra Bjørg Fjell Rekruttering som gjorde prosessen til en suksess. Nøkkelen skulle vise seg å være employer branding.

Kort oppsummert

  • Regnskapskontoret Conto har suksess i rekruttering ved å aktivt bruke employer branding.
  • Employer branding blir brukt som en strategi for å bygge og styrke Contos omdømme som arbeidsgiver.
  • Oppdatering av hjemmesiden med intervjuer av ansatte gir potensielle kandidater et innblikk i arbeidsplassen.
  • Employer branding er viktig for å tiltrekke seg kvalifiserte søkere og skape stolthet og tilhørighet blant ansatte.

En fast rekrutteringspartner

Kampen om gode og kloke hoder er både tøff og utfordrende. Med gode råd og en ryddig rekrutteringsprosess er det lettere å finne den rette kandidaten til jobben. Og over de siste 10 årene har Bjørg Fjell Rekruttering blitt en fast rekrutteringspartner for regnskapskontoret Conto.  

– I starten måtte Bjørg Fjell Rekruttering selge seg inn hos oss hver gang. Da var jeg ikke så nøye på hvem som sto bak prosessen, forteller Jan-Christian Saksvik, daglig leder i Conto.  

– Med årene har ting endret seg, og det har blitt vanskeligere å få tak i de rette kandidatene. Bjørg Fjell Rekruttering er veldig dyktige på å omstille seg og er ekstremt dyktige på oppfølging. Derfor er de nå vår faste rekrutteringspartner, sier Saksvik.

 

– Ikke råd til å bomme med rekrutteringen

Han har over 20 års erfaring i regnskapsbransjen og har benyttet Bjørg Fjell Rekruttering i snart 10 år. Og når Conto trenger en ny medarbeider, er han sikker på at avdelingsleder Rune Lie hos Bjørg Fjell Rekruttering finner den rette kandidaten.  

– Å finne riktig person er helt avgjørende for oss. Vi er ni medarbeidere og har ikke råd til å bomme med en ansettelse, sier Saksvik. 

– Det er ikke bare enkelt å finne riktige folk i regnskapsbransjen, men det er her vi har vår spisskompetanse. Vi er godt fornøyde med at det var vår løsning som til slutt sørget for at Conto fikk den rette personen, sier Rune Lie i Bjørg Fjell Rekruttering.

 

Enkle grep gjorde store utslag

Kampen om de beste kandidatene blir stadig tøffere. Etter råd fra Rune Lie og Bjørg Fjell Rekruttering gjorde Conto noen grep for å vekke oppmerksomheten hos de beste kandidatene.  

– Vi fikk en oppsigelse og måtte inn i en ny rekrutteringsprosess. Da var det lett å ta kontakt med Rune. Vi er stadig i kontakt med ham, selv utenom rekrutteringsprosessene. Han er nysgjerrig og interessert i å høre hvordan det går med oss. Da er det enkelt å ta telefonen til ham når vi trenger folk, sier Saksvik. 

Og denne gangen var Lie tydelig på at det kunne lønne seg for Conto å gjøre noen nye grep – og Saksvik lyttet.

 

Employer branding gir et bedre bilde av arbeidsplassen

– Det handlet i bunn og grunn om å være mer kreativ og by mer på oss selv. Oppdatere hjemmesiden vår med intervjuer av folk som jobber her i dag, der de deler sine ærlige og oppriktige synspunkter på hvordan det er å være ansatt hos oss. Målet var at de som var nysgjerrig på stillingene skulle ha muligheten til å komme tettere inn på virksomheten – at de har en mulighet til å skaffe seg et innblikk i arbeidsplassen, forteller Saksvik. 

Og resultatene var over all forventning. 

– Vi fikk utrolig mange kvalifiserte søkere til stillingen. Mye mer enn forventet, og jeg er sikker på at rådene vi fikk fra Bjørg Fjell Rekruttering var en viktig faktor, sier Saksvik.

Employer branding bygger merkevaren

Rådene som Rune Lie i Bjørg Fjell Rekruttering ga, handler om «employer branding». Employer branding er en strategi for å bygge og styrke et selskaps omdømme som arbeidsgiver, og på den måten tiltrekke seg de aller beste kandidatene. Man utvikler et unikt merkevarebilde for selskapet som arbeidsgiver, og kommuniserer dette gjennom ulike kanaler – jobbannonser, sosiale medier, nettside og lignende. Gjennom relevant innhold, spennende artikler og god og ærlig informasjon viser man frem selskapet på en genuin måte. 

Og Lie er overbevist om at dette er veien å gå for de fleste arbeidsgivere. 

– De aller fleste kandidater søker opp informasjon om mulige arbeidsgivere og selskaper før de eventuelt søker på en stilling. De vil få et innblikk i hva slags bedrift det er, hvordan arbeidsmiljøet fremstår, og hvem andre som arbeider der. Da er det svært viktig å ta i bruk employer branding for å få frem dette, sier Lie.

 

Viktig å vise selskapets verdier

– I tillegg til å vise frem arbeidsplassen og de ansatte, viser man også frem selskapets verdier. Samtidig kan employer branding være med på å løfte kulturen på kontoret. Det viser at de ansatte blir sett og hørt, og skaper stolthet og tilhørighet, fortsetter Lie.  

Samtidig understreker Lie at employer branding ikke trenger å være en tidkrevende øvelse for arbeidsgivere. Ofte handler det om små og smarte grep som de aller fleste rekker i en travel arbeidshverdag. Og Saksvik i Conto er ikke i tvil om at det var lurt å ta rådene til Lie og Bjørg Fjell Rekruttering på alvor.  

– Rune kjenner oss godt fra før og vet hva slags personer vi er på jakt etter. Men med disse grepene vi gjorde nå, fikk kandidatene også et enda bedre inntrykk av hvem vi er. Noe som igjen gjorde at vi fikk en håndfull med kjempegode søkere, forteller Saksvik. 

 

Start tidlig med employer branding

– Bransjen vår og samfunnet endrer seg hele tiden. Da er det viktig å følge med i timen. Rune Lie og Bjørg Fjell Rekruttering har både kunnskap og kompetanse som er spisset mot vår bransje, sier Saksvik.  

Og ifølge Lie er employer branding et smart grep man bør starte med tidlig – uansett om man skal rekruttere ansatte nå eller senere. 

– Det viktigste er at man bare kommer i gang, og man burde gjøre grep før man har rekrutteringsbehov. En slik prosess kan kreve litt fokus i seg selv og da er det greit å ha gjort disse smarte grepene i forkant. Derfor vil jeg anbefale alle om å komme i gang nå, avslutter Lie.