Human Content – Det beste verktøyet for riktig rekruttering

I kampen om de aller gjeveste jobbsøkerne er det viktig å ha tilgang til de beste verktøyene for å gjøre jobben så smidig som overhodet mulig. Med hjelp fra Bjørg Fjell Rekruttering – og personlighetsverktøyet Human Content – fikk Newsec Basale full klaff i jakten på de skarpeste hodene.

Newsec Basale er en av Nord-Europas største forvaltere av næringseiendom, og på deres kontorer i Trondheim sitter 75 av selskapets ansatte. De jobber innenfor skatt, regnskap og merverdiavgift innenfor næringseiendom, og er i en hektisk og spennende bransje som opplever sterk vekst. Da er det behov for å kapre de aller sterkeste spesialistene innen regnskap og økonomi – og veien til Bjørg Fjell Rekruttering var kort.

– Innimellom kommer det helt akutte behov. Når vi får et stort oppdrag som krever økt bemanning, kan det være utfordrende å finne riktige medarbeidere på kort tid. Da bruker vi gjerne hjelp fra rekrutteringsbyrå, forteller Vibeche T. Hatlebrekke. Hatlebrekke, Wenche Jacobsen og Barbro Holmen er ledere for økonomiavdelingen til Newsec Basale.

– Bjørg Fjell Rekruttering har veldig god kompetanse på det vi driver med. De kjenner oss godt, vet hva vi gjør og forstår dynamikken i selskapet og hva vi trenger av folk. De finner folk som passer bra for oss, fortsetter Hatlebrekke.

 

Human Content: Riktige ansatte med riktig verktøy

De siste årene har Bjørg Fjell Rekruttering rettet fokuset mot rekruttering av fagspesialister og ledere. Som en del av rekrutteringsprosessen benytter de seg av Human Content – som tilbyr verktøy for kompetanse- og personlighetskartlegging.

– Kartleggingsverktøyet «B5-PLUS» fra Human Content gir markedets mest treffsikre resultater på målinger av personlighet i organisasjonssammenheng. Personlighetskartlegging gjennom Human Contents plattform med tester, verktøy og arbeidsmetoder sikrer en bedre forståelse av hva organisasjonen trenger, og finner egenskaper i kandidatene som kan skape merverdier, sier Rina Wold, rådgiver ved Bjørg Fjell Rekruttering i Trondheim.

Hva er Human Content og «B5-PLUS»?

  • Human Content har siden 90-tallet utviklet verktøy og metoder for å kartlegge menneskers kompetanse og personlighet.
  • «B5-PLUS» er basert på femfaktormodellen. Det er metoden for personlighetsanalyse som et samlet internasjonalt fagmiljø selv bruker i sin forskning.
  • Resultatene som innhentes i en rekrutterings- eller utviklingsprosess brukes gjennom hele den ansattes livsløp. De brukes også til fremtidig utvikling, interne ansettelser og medarbeidersamtaler.
  • Brukt riktig, realiserer «B5-PLUS» utviklingspotensialet hos ansatte og reduserer «turnover» gjennom mestring og trivsel.
Rina Wold i Bjørg Fjell Rekruttering

Personlighetskartleggingen gir god informasjon om hvordan kandidaten vil fungere i ulike situasjoner i arbeidslivet, og hvordan de forholder seg til andre mennesker. Verktøyet «B5-PLUS» gir også et unikt bilde av om kandidaten vil vokse og utvikle seg i stillingen. Samlet gir disse resultater blant andre Newsec Basale har benyttet seg av i rekrutteringsprosesser.

– Kandidater som søker jobb hos oss kan ha flotte karakterer, en god CV og gi et godt inntrykk på et jobbintervju. Likevel gir det ikke nødvendigvis et riktig bilde av kandidaten. Da er det fint å få bekreftet eller avkreftet forhold gjennom testing. Det dukker alltid opp noe som vi kan grave videre i til neste intervjurunde, forteller Hatlebrekke.

 

En helhetlig rekrutteringsprosess

Et viktig poeng med Human Content er at det ikke skal sette mennesker i bås. Wold forklarer at verktøyet de tilbyr skal fortelle mer om kandidaten enn tradisjonelle personlighetstester klarer. Ved hjelp av Human Content får de kvalitetssikret rekrutteringsprosessen.

– Folk er mye mer sammensatt enn som så. Human Content hjelper oss med å se ting i sammenheng. Det er lett å bli blendet av førsteinntrykket og gode referanser. Gjennom personlighetskartleggingen får man gjort en mye mer objektiv vurdering, avslutter Wold.

Human Content kan i tillegg brukes til leder- og organisasjonsutvikling. Bjørg Fjell Rekruttering har også benyttet det som en karriereveileder, for å støtte kunder som er i en nedbemanningsprosess. Bjørg Fjell Rekruttering har benyttet Human Content i flere år, og Newsec Basale har valgt å ta i bruk verktøyet ved flere rekrutteringsprosesser.

– Ved hjelp av Bjørg Fjell Rekruttering og Human Content har vi fått på plass noen skikkelige innertiere. Vi i Newsec Basale er veldig opptatt av arbeidsmiljøet. Vi er, og skal fortsette å være, et sted der folk gleder seg til å dra på jobb. Da er det viktig å rekruttere de riktige personene. Derfor har Human Content vært et viktig hjelpemiddel, sier Hatlebrekke.