Sertifisert trygghet for våre oppdragsgivere og ansatte

Ved å benytte Revidert Arbeidsgiver som kvalitetssikrings- og styringssystem, kan vi garantere sertifisert trygghet for våre oppdragsgivere og ansatte.

Bjørg Fjell AS benytter kvalitetssikring og styringssystemer

Vårt mål er å være en best mulig arbeidsgiver og en kvalitetsleverandør av personell til våre oppdragsgivere. Det er Bjørg Fjell AS sitt helhetlige kvalitetssikringssystem og faste rutiner som legges til grunn ved gjennomføring av kontrakter og kvalitetssikring ved bemanning, rekruttering, søk og utvelgelse.

Gjennom mange års samarbeid med både private og offentlige oppdragsgivere har vi utviklet hensiktsmessige rutiner for å søke, kartlegge, intervjue og velge ut kandidater til ønskede oppdrag, og videre for alle forhold som gjelder både under og etter oppdrag.

Ved konseptualisering og kontinuerlig fokus på våre prosesser sørger vi for å videreutvikle disse i tråd med de behov og kravene som hele tid er gjeldende.

Bjørg Fjell AS har et styrings- og sikkerhetssystem som har blitt utviklet gjennom 30 års virksomhet. Dette sikrer blant annet konfidensialitet og sikker oppbevaring av sensitiv informasjon. Og gir både oss og våre oppdragsgivere den nødvendige tryggheten de har krav på.

Vikarbyrådirektivet og ordningen Revidert Arbeidsgiver

Da Vikarbyrådirektivet ble gjeldende, satte vi oss grundig inn i dette og har hele tiden fulgt utviklingen nøye og vært i forkant. Vi holder oss fortløpende oppdatert via NHO Service og egne arbeidsrettsadvokater.

Vikarbyrådirektivet ble implementert i Arbeidsmiljøloven (AML), under § 14-12, i 2013. Som følge av det fokuset som fulgte satte NHO Service i gang arbeidet med å få på plass en frivillig sertifiseringsordning for bemanningsbyråer. Ordningen Revidert Arbeidsgiver ble lansert i 2014. Dette er en ordning som garanterer at våre kvalitetssikrings- og styringssystemer som bemanningsbedrift er blitt revidert basert på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis.

Vi har jobbet med bemanning i mange år og fokuserer hele tiden på å forbedre våre prosesser. Systematikken og sikringen sørger for at innfrielsen av våre forpliktelser er ytterligere forbedret. Man alltid kan bli bedre, og vi opplever at denne erkjennelsen kommer våre oppdragsgivere til gode!

Bjørg Fjell AS ble godkjent som Revidert Arbeidsgiver i 2016 og vi har gleden av å gi våre kunder en sertifisert trygghet.

Hva er en Revidert Arbeidsgiver-bedrift?

En Revidert Arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er underlagt ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

I henhold til AML blir vi revidert på følgende punkter:

  1. Kontroll av standard ansettelseskontrakter
  2. Vurdering av risikoforhold hos innleier
  3. Ansvar for at HMS er avklart mellom utleier og innleier
  4. Arbeidstid og lønn
  5. Håndtering av lønnsplikt
  6. Sykepenger
  7. Langtidssykemeldte
  8. Stillingsvern