Personlighetskartlegging med Human Content

mann som jobber i bemanningsbyrå

Vi mennesker er mye dårligere på å vurdere andre enn vi tror. Det er mange fallgruver som kan inntreffe: For eksempel liker vi de som ligner på oss selv, eller de som sjarmerer oss – uten at det nødvendigvis sier noe om hvor god jobb personen kommer til å gjøre. Her kommer Human Content inn.

Hvorfor bruke personlighetskartlegging?

Thomas Løvenskiold, daglig leder i Human Content, er klar i sin mening. Han sier at vi trenger objektive verktøy for å fokusere på det viktigste vi trenger å vite når vi skal ansette. De viktigste verktøyene innen rekruttering er en god jobbanalyse, og kartlegging av de mest fundamentale menneskelige egenskapene.

Hvorfor er Human Content sine verktøy det beste på markedet?

Verktøyene er utviklet for – og utprøvd på – det norske arbeidsmarkedet. Human Content bruker en normativ skala i sine tester slik at kandidaten ikke har et tvunget valg, men får frihet til å velge synspunkt selv. I tillegg har testene kontrollmålinger som øker treffsikkerheten. Med dette får man lettere frem et nyansert helhetsbilde basert på personens plasseringer og kombinasjonseffekter sett i forhold til jobbanalysen. Den er 100% basert på den rådende modellen for personlighetskartlegging – som ligger til grunn i det meste av verdens forskning innen arbeidspsykologi (femfaktormodellen «The Big Five», skalerte spørsmål, normativt format, og lignende).

Dette gjør at Human Content sine verktøy skiller seg ut fra andre i bransjen.

Det er kvaliteten man er opptatt av

Human Content sine verktøy er presise og tydelige på hva informasjonen betyr, og er derfor et godt verktøy. Med tanke på hvor kostbart det er med feilansettelser er kvalitet essensielt. Dette gir verktøyene også vesentlig mer nytteverdi i rekrutteringssammenhenger.

Bjørg Fjells rådgivere er sertifiserte på Human Content sin metoder og verktøy. Og vi har innarbeidet evnetester og personlighetskartlegging som en del av vår rekrutteringsprosess.

Kontakt oss for å få vite mer om muligheter for å benytte dette for din bedrift.

 

Hvilke konkrete verktøy og metoder bruker Human Content for personlighetskartlegging, og hvordan skiller de seg fra andre tilgjengelige metoder?

Human Content bruker verktøyet B5-PLUS for personlighetskartlegging, basert på den anerkjente Fem-faktor-modellen, i tillegg til F60 evnetest for å analysere organisasjon og jobbinnhold. Dette skiller seg fra andre metoder ved å tilby presis innsikt i både personlighet og evner, spesifikt tilpasset norske forhold.

 

Hvordan tilpasser Human Content personlighetskartleggingen til ulike rekrutteringsbehov og bransjer?

For å tilpasse kartleggingen til ulike bransjer og rekrutteringsbehov, tilbyr Human Content kurs som kvalifiserer for DNVs sertifiseringseksamen for rekrutteringspersonell. Dette sikrer at personene som utfører kartleggingen har nødvendig kompetanse og forståelse for å tilpasse prosessen til ulike kontekster.

 

Hva slags opplæring og sertifisering har personene som utfører personlighetskartleggingen hos Human Content?

Human Content tilbyr også sertifiseringskurs som kombinerer gruppesesjoner med individuell oppfølging, der deltakerne får innsikt i bruken av deres verktøy og metoder. Dette sikrer at personene som utfører kartleggingen har riktig opplæring og sertifisering for å sikre kvaliteten på resultatene.