Rådgivning i ansettelsesprosessen

Trenger du hjelp av et bemanningsbyrå for å finne en vikar til en midlertidig stilling? Eller er du på utkikk etter den rette kandidaten til en fast ansettelse? Bjørg Fjell Rekruttering kan bistå som rådgivere i hele eller deler av prosessen.

Mange ledere har opplevd å ansette feil person, noe som kan koste bedriften unødvendig mye tid og penger. I en rapport E24 omtalte i 2019 kom det frem at hele fire av ti norske ledere har gjort feilansettelser.

Den største årsaken til feilansettelsene var mangel på tid. Ansettelsesprosesser tar lang tid, og gjør at ledere må bruke mye tid og ressurser på rekrutteringsprosessen. Å ansette feil person kan koste bedriften mye – og det kan være både nyttig og kostbesparende å benytte seg av rådgivning.

 

Vi hjelper deg med å finne riktig vikar

Å ansette rett person til en stilling krever både erfaring, tid og kunnskap. Vi har mer enn 30 års erfaring med rekruttering til midlertidige stillinger og faste ansettelser. Vi har mye kunnskap om hvordan vi skal finne rett person som kan fylle deres behov.

Har dere et midlertidig behov for en innleid vikar, eller kanskje er dere på utkikk etter den beste kandidaten til en ledig stilling? Bjørg Fjell Rekruttering har et stort nettverk av vikarer og kandidater innen økonomi, regnskap, lønn, kontor, HR og administrasjon.

Vårt nettverk av kandidater har ulik type utdannelse, kompetanseområder og kvalifikasjoner. Enten du har behov for en høyt utdannet og erfaren spesialist, eller en nyutdannet som kan vokse inn i selskapet. Vårt bemanningsbyrå hjelper deg med å finne den beste løsningen for å fylle deres behov.

 

Slik finner vi den riktige medarbeideren til din bedrift

Når du tar kontakt med vårt bemanningsbyrå i forbindelse med bistand og rådgivning rundt rekruttering, tar vi først en prat om stillingen for å kartlegge deres behov.

Det er viktig for oss å få et riktig helhetsbilde: Hvor langt skal et vikariat vare? Hva slags posisjon er dere ute etter å fylle i bedriften? Hvilke egenskaper og kunnskaper ser dere etter i en kandidat? Etter dette utformer vi en grundig kravspesifikasjon og benytter oss av smarte metoder for å finne den riktige medarbeideren eller vikaren til dere.

Etter en lang fartstid i bransjen har vi opparbeidet oss en stor database med vikarer og kandidater som dere kanskje ikke hadde kommet i kontakt med uten et bemanningsbyrå. Vi kan også utlyse stillingen i de rette digitale kanalene, og invitere de mest aktuelle kandidatene inn til et intervju.

Under intervjuprosessen kan dere velge om dere for eksempel vil holde andregangsintervjuet selv, eller om vi skal ta oss av hele prosessen. Det kan også være aktuelt å benytte personlighet- eller evnetester for å få et enda bedre inntrykk av kandidaten.

Som rådgivere og bemanningsbyrå kan vi hjelpe dere med hele eller deler av prosessen. Fra å utlyse en stilling, til å holde intervjuer og kontakte referanser. På denne måten sparer dere mye tid som kan brukes på andre oppgaver.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Det er mange som er høyt utdannet med bachelor- og/eller mastergrad. Selv om utdannelse er viktig, sier det ikke så mye om hvordan en person kommer til å passe inn i bedriften.

Derfor legger vi som bemanningsbyrå stor vekt på personlige egenskaper og evner i våre ansettelsesprosesser. Skal du for eksempel ansette en person med lederansvar? Da er det viktig at personen ikke bare har mye erfaring og kompetanse, men også klarer å motivere og lede de rundt seg.

Vårt bemanningsbyrå er daglig i kontakt med kandidater med ulik type bakgrunn og kompetanse. For vikarer i en midlertidig stilling, er det ofte viktig at personen raskt kan være operativ.

Vår fagekspertise er å finne en kandidat til deg som har den riktige kombinasjonen av faglige kvalifikasjoner, erfaring, personlige egenskaper og motivasjon. Som bemanningsbyrå legger vi stor vekt på personlig service overfor våre kunder.