En trygg og profesjonell rekrutteringsprosess

En god arbeids- og kravspesifikasjon er grunnmuren i alt godt rekrutteringsarbeid. Vi ansetter ikke basert på magefølelsen, men på en kvalitetssikret rekrutteringsprosess, sier Bente Grønvold Gaarder, Seniorrådgiver i Bjørg Fjell Rekruttering.

Bjørg Fjell Rekruttering har erfart at et grundig forarbeid er avgjørende for best match. Vi jobber målrettet med rekruttering og Executive Search etter ledere og spesialister innen mange bransjer.

– Å finne rett medarbeider kan være en utfordrende og krevende oppgave som ofte fører til store kostnader og belastning på egen administrasjon. Vi har lang og solid erfaring med prosessen og har konseptualisert denne for å kunne gi den mest profesjonelle bistanden til våre kunder, forteller Grønvold Gaarder.

 

Omfattende nettverk

Siden 1985 har Bjørg Fjell Rekruttering opparbeidet seg et solid nettverk i privat og offentlig sektor. Executive Search utføres av våre mest erfarne rådgivere og researchere. De gjør en omfattende analyse av de erfaringer, utdanning og egenskaper en kandidat bør ha for å fylle stillingen. Dette kombineres gjerne med en annonsert prosess. Vi blir også kontaktet direkte av kandidater som ønsker nye utfordringer. Noe av tilfanget av kandidater kommer fra direkte søk mot utvalgte søk-kandidater.

– Vår erfaring er at søk-kandidater er ”ferskvare”. Vi legger derfor særlig vekt på å ha en levende database, samtidig som vi leter i de rette miljøer og medier. Det hender også at vi finner uortodokse løsninger som ikke kunden har tenkt på, fortsetter Grønvold Gaarder.

 

Kundens unike behov

Kunder kommer til Bjørg Fjell Rekruttering når de har en konkret utfordring, som for eksempel plutselig lederavgang, behov for ny spesialist eller endrede markedsutfordringer. Basert på konsulentens erfaring og kompetanse fra bransje og funksjon innhenter vi all nødvendig informasjon gjennom tett og god dialog med kunden. Vår rekrutteringsprosess retter spesiell oppmerksomhet mot de menneskelige ressursene i kunnskapsbaserte virksomheter.

– Vi er kundens forlengede arm, og sjansen for å treffe gode kandidater er vesentlig større for oss. Det vektlegges profesjonalitet i alle ledd og vi ansetter ikke på magefølelsen, sier Grønvold Gaarder.

 

Søket etter de beste

Søket etter potensielle kandidater er en prosess preget av systematikk, kreativitet og hardt arbeid. Verden er ofte større enn man tror. Posisjoneringsarbeidet omfatter blant annet tiltrekningsstrategier (”employer branding”) og gode målrettede rekrutteringsprosesser.

– Mange kandidater ser egenverdi i å ha en dialog med Executive Search i et selskap som Bjørg Fjell Rekruttering. Det åpner dører til kandidater og kilder som ellers forblir ukjent for kunden. Bjørg Fjell Rekruttering arbeider målrettet med å komme i dialog med gode og relevante kandidater. Under prosessen garanterer vi også partene nødvendig konfidensialitet, forteller Grønvold Gaarder.

Analysen av kandidatene

Bjørg Fjell Rekruttering har som mål å finne riktig match mellom stilling og kandidat. Det skal være en god rolle for kandidatens karriere – og riktig kandidat for klientens organisasjon. Det er mange fallgruver ved ansettelse av en ny leder og kostnaden ved feilrekruttering er høy.

– Det er vår jobb å minimere denne risikoen for våre oppdragsgivere, sier Grønvold Gaarder.

Analysen gjøres gjennom:

  • Strukturerte førstegangsintervjuer (eller breddeintervju), og dybdeintervjuer. Et dybdeintervju har fokus på personlig egnethet, kommunikasjonsevner, kapasitet og potensial for videre utvikling.
  • Strukturerte og relevante referanseintervjuer.
  • Skriftlige oppgaver og tester relatert til personlighet, analytiske evner og temaroller.

Oppfølging

Bjørg Fjell Rekruttering er opptatt av at både kunde og kandidat får oppfylt sine forventninger. Vår rådgiver vil ta kontakt med oppdragsgiver i løpet av de tre første månedene etter ansettelse for å forsikre seg om at kandidaten passer godt inn i virksomheten.

– Om ønskelig kan vi også bistå oppdragsgiver den første tiden i forbindelse med innføringen i stillingen, forteller Grønvold Gaarder.

Pris

Bjørg Fjell Rekruttering gjennomfører rekrutteringsoppdrag i forskjellige sammenhenger og omfang. Prisen vil derfor variere. Ta kontakt med oss for et behovstilpasset tilbud.

Registrer deg i vår database, slik at vi kan kontakte deg om vi har stillinger som passer din profil.