Utviklingsmuligheter

Hos oss får du utviklingsmuligheter

Variert arbeidserfaring

-får du best ved å jobbe som vikar. Gjennom dine oppdrag i forskjellige bedrifter og miljøer, får du hele tiden nye oppgaver og nye utfordringer som gir deg bedre kompetanse. Dermed styrker du også dine fremtidige muligheter på arbeidsmarkedet

Kurs og opplæring

-er et viktig virkemiddel for din egen kompetanseutvikling. Hos Bjørg Fjell AS kan vi tilby jobbrelaterte kurs hvis du skulle ha behov for det i en oppdragsperiode. Kursavgiften dekkes da i sin helhet av Bjørg Fjell AS, forutsatt at du fortsetter hos oss i min. 3 måneder etter kursets avslutning.