Hvordan er det å jobbe hos oss?

Har du lyst til å jobbe som vikar innen økonomi, finans eller HR? Å jobbe som vikar vil si å ha en stilling av midlertidig varighet hos en av våre kunder. Du er da ansatt hos oss i Bjørg Fjell Rekruttering og har oppdrag i en midlertidig periode hos våre kunder. Årsaken til at kundene har behov for vikar kan for eksempel skyldes sykdom, foreldrepermisjon eller bytte av ERP-system. Kundene våre har da behov for hjelp i en tidsavgrenset periode. Vi gjør vårt aller beste for at alle medarbeidere bruker sine ferdigheter og personlighet til å tilpasse seg nye arbeidsmiljøer og forskjellige mennesketyper.

Vår kompetanse og erfaring betyr trygghet for deg!

 

Bjørg Fjell er din arbeidsgiver

Når du får ditt første oppdrag hos oss, inngår vi en arbeidsavtale med deg. Avtalen slår fast at det er Bjørg Fjell AS som er din arbeidsgiver. Det innebærer at Bjørg Fjell AS er ansvarlig for at du får lønn og feriepenger, og for at skattetrekk blir foretatt etter gjeldende regler. Vi jobber for deg og for at du skal få de betingelsene som du har krav på.

 

Dedikert rådgiver og oppfølging

Et vikariat gir deg verdifull erfaring og kompetanse som du kan ta med deg videre i karrieren. Som arbeidsgiver passer vi på at du blir ivaretatt. Du får en dedikert rådgiver hos oss som følger deg opp gjennom oppdraget, som kan gi deg råd og veiledning. Våre rådgivere er her for deg og for oss er ingen spørsmål for store eller for små. Vi er opptatt av at du skal ha det bra på jobb og i samarbeid med deg passer vi på at du trives og at du tilegner deg mer kompetanse innen ditt fagområde.

 

Du er vårt ansikt utad

Når du er ute på oppdrag, er du både vår ambassadør og ansikt utad. Det betyr at det er din arbeidsinnsats og væremåte som avgjør hvilket inntrykk oppdragsgiveren får av Bjørg Fjell AS som profesjonell samarbeidspartner. Derfor er det viktig at du, både med hensyn til det sosiale og profesjonelle aspektet, gjør ditt beste for å tilpasse deg det arbeidsmiljøet du til enhver tid jobber i.

 

Din innsats er viktig

For oss er det viktig at hver eneste av våre medarbeidere får muligheter til å utvikle seg og vokse med sine oppgaver. Din innsats er vårt kvalitetsstempel, som i sin tur skaper flere nye oppdrag og kunder for oss. Det gir oss muligheter til å tilby deg stadig flere meningsfylte oppgaver og variert arbeidserfaring. Da kan vi også bidra til å videreutvikle din kompetanse gjennom kurs og seminar.

 

Vi tilbyr kurs og opplæring

Kurs, seminarer og opplæring er viktige virkemidler for din egen kompetanseutvikling. Hos Bjørg Fjell AS kan vi tilby jobbrelaterte kurs hvis du skulle ha behov for det i en oppdragsperiode. Kursavgiften dekkes da i sin helhet av Bjørg Fjell AS, forutsatt at du fortsetter hos oss i minimum tre måneder etter kursets avslutning.