Din arbeidsgiver

Bjørg Fjell er din arbeidsgiver

Når du får ditt første oppdrag hos oss, inngår vi en arbeidsavtale med deg. Avtalen slår fast at det er Bjørg Fjell AS som er din arbeidsgiver. Det innebærer at Bjørg Fjell AS er ansvarlig for at du får lønn og feriepenger, og for at skattetrekk blir foretatt etter gjeldende regler.

For hvert nytt oppdrag vil du motta arbeidsbekreftelse i to eksemplarer. Les nøye gjennom oppdragsbeskrivelsen. Det ene eksemplaret beholder du selv, det andre underskrives og returneres til Bjørg Fjell AS.

 

Valgfrihet hos Bjørg Fjell

Du velger selv om du vil akseptere et oppdrag eller ikke. Sier du ja, forplikter du deg til å arbeide hos oppdragsgiveren i den avtalte tidsperioden, så lenge du ikke blir syk eller må være borte fra jobben av andre legitime grunner. Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål.

 

Ved sykdom, utfordringer eller andre hindringer

Hvis du blir syk eller forhindret fra å møte på jobb, må du melde i fra så fort som mulig til både Bjørg Fjell AS og oppdragsgiver. Om det skulle oppstå problemer for deg på arbeidsplassen, er det din kontaktperson hos Bjørg Fjell du skal snakke med. Vi hjelper deg med å finne en løsning. Ta ikke opp spørsmål om arbeidsbetingelser, oppgaver eller andre forhold direkte med oppdragsgiver. Husk også at lønnen din er en sak mellom deg og Bjørg Fjell AS.