Timeliste

Bruk av elektroniske timelister

Du vil få tilsendt en e-post fra din konsulent hos oss med lenke og passord. Logg deg inn og velg «Timelister» på venstre side.

Timelister fylles inn daglig

Registrer inn start- og avslutningstidspunkt og avslutt dagens registrering med «Foreløpig kladd». Lunsjpause på 30 minutter beregnes automatisk, men du må registrere eventuelle avvik. Når du er ferdig med registreringen for perioden (se lønningskalender), godkjenner du perioden med «Innlever timelisten for endelig behandling». Da går det en e-post til kundekontakten som godkjenner, og vårt system oppdateres. Dersom du er syk, bruker du alternativet «Ikke på jobb» og skriver «syk» i kommentarfeltet til høyre.

 

Ved sykdom, fravær, eller overtid

Første fraværsdag skal du alltid gi beskjed til både oppdragsgiver og konsulenten din. Når det gjelder pålagt overtid, vil dette lønnes automatisk etter gjeldende regler (se registreringsbildet for utfylling av timelister). Hvis du jobber lenger en dag for å avspasere en annen, skriv «ingen overtid» i kommentarfeltet. Du finner historikk til venstre for navnet ditt. Her kan du blant annet se om timelisten din er godkjent av kunden. Fint om du selv følger med på status. Vi ønsker at så mange som mulig bruker elektroniske timelister, men kan du av en eller annen grunn ikke bruke disse kan du bruke våre manuelle timelister.

 

Bruk av manuell timeliste

Om du ikke kan benytte elektroniske timelister kan du bruke manuell timeliste. Den manuelle timelisten skal leveres inn den 15. og den siste dagen i hver måned når du er på oppdrag for Bjørg Fjell AS. Timelisten er grunnlaget både for utregningen av din lønn og for fakturaen vi sender til kunden. Derfor er det meget viktig at du fyller den ut nøyaktig og at du leverer den i rett tid. Den skal ikke sendes på fax. Vi må ha original timeliste – hvit og gul del.

 

Det er viktig å levere timelister tidsnok

Timelisten må være hos oss senest tre virkedager etter lønningsperiodens slutt. Se vår oversiktskalender. Overholder du denne fristen, får du lønnen inn på din konto den 15. og den siste i måneden. Kommer timelisten etter fristen, blir den liggende i 14 dager til neste lønnsavregning. Du får ikke din lønn i tide, samtidig som vi ikke får fakturert kunden.

 

Skattekortet ditt

Dette blir elektronisk innlest av oss via Altinn. Husk å oppgi hvilket bankkontonummer du ønsker din lønn inn på. Har du flere oppdragsgivere i samme periode, bruker du én timeliste for hvert oppdrag. Mangler du timelister? Gi oss beskjed så fort som mulig.

 

Utfylling av timelisten

Følg anvisningene nedenfor for korrekt utfylling av timelisten:

1-3: Overskrift
Her skriver du inn navnet på kunden, ditt eget navn og ditt ansattnummer (står på lønnskonvolutten). Her skriver du også navnet på din konsulent hos Bjørg Fjell AS.

4: Totaltid
Her noteres totaltiden, inkludert lunsj og ordinære timer, samt overtid.

5: Lunsj
Lunsjen skal trekkes fra, så lenge ikke annet er avtalt.

6: Ordinære
Her skrives timer/minutter som skal lønnes med vanlig timelønn. Antall minutter avrundes (+/-) til nærmeste kvarter.

7: Overtid
Hvis du er blitt pålagt overtid, skal denne føres opp etter avtale med oppdragsgiver. Generelt gjelder følgende regler: 50% tillegg frem til kl. 21.00, deretter gjelder 100%. Overtidsgodtgjørelse betales etter 9 timers arbeidsdag eller 37,5 timers arbeidsuke.

NB! I punktene 5, 6 og 7 gjøres timene om til følgende verdi: 1 time og 30 minutter = 1,5 timer.

8: Sum
Her summerer du timene dine.

9: Underskrift
Alle timelister må være datert og underskrevet av oppdragsgiver før de sendes/leveres til oss. Oppdragsgiver beholder den blå kopien – den rosa beholder du selv.

10: Avsluttet
Her setter du kryss for om oppdraget ditt hos kunden er avsluttet eller ikke.