Timeliste

Bruk av elektroniske timelister

Du vil få tilsendt en e-post fra din konsulent hos oss med lenke og passord. Logg deg inn og velg «Timelister» på venstre side.

Timelister fylles inn daglig

Registrer inn start- og avslutningstidspunkt og avslutt dagens registrering med «Foreløpig kladd». Lunsjpause på 30 minutter beregnes automatisk, men du må registrere eventuelle avvik. Når du er ferdig med registreringen for perioden (se lønningskalender), godkjenner du perioden med «Innlever timelisten for endelig behandling». Da går det en e-post til kundekontakten som godkjenner, og vårt system oppdateres. Dersom du er syk, bruker du alternativet «Ikke på jobb» og skriver «syk» i kommentarfeltet til høyre.

 

Ved sykdom, fravær, eller overtid

Første fraværsdag skal du alltid gi beskjed til både oppdragsgiver og konsulenten din. Når det gjelder pålagt overtid, vil dette lønnes automatisk etter gjeldende regler (se registreringsbildet for utfylling av timelister). Hvis du jobber lenger en dag for å avspasere en annen, skriv «ingen overtid» i kommentarfeltet. Du finner historikk til venstre for navnet ditt. Her kan du blant annet se om timelisten din er godkjent av kunden. Fint om du selv følger med på status. Vi ønsker at så mange som mulig bruker elektroniske timelister, men kan du av en eller annen grunn ikke bruke disse kan du bruke våre manuelle timelister.

 

Det er viktig å levere timeliste tidsnok

Timelisten må være hos oss senest tre virkedager etter lønningsperiodens slutt. Se vår oversiktskalender. Overholder du denne fristen, får du lønnen inn på din konto den 15 påfølgende måned. Kommer timelisten etter fristen, blir den liggende til neste lønnsavregning. Du får ikke din lønn i tide, samtidig som vi ikke får fakturert kunden.

 

Skattekortet ditt

Dette blir elektronisk innlest av oss via Altinn. Husk å oppgi hvilket bankkontonummer du ønsker din lønn inn på. Har du flere oppdragsgivere i samme periode, bruker du én timeliste for hvert oppdrag. Mangler du timelister? Gi oss beskjed så fort som mulig.