Utviklingsmuligheter

Du får variert arbeidserfaring

Ved å jobbe som vikar får du en variert og god arbeidserfaring. Gjennom dine oppdrag i forskjellige bedrifter og miljøer får du hele tiden nye oppgaver og nye utfordringer som gir deg bedre kompetanse. Dermed styrker du også dine fremtidige muligheter på arbeidsmarkedet.

Vi tilbyr kurs og opplæring

Kurs, seminarer og opplæring er viktige virkemidler for din egen kompetanseutvikling. Hos Bjørg Fjell AS kan vi tilby jobbrelaterte kurs hvis du skulle ha behov for det i en oppdragsperiode. Kursavgiften dekkes da i sin helhet av Bjørg Fjell AS, forutsatt at du fortsetter hos oss i minimum tre måneder etter kursets avslutning.