Vår ambassadør

Du er vårt ansikt utad

Når du er ute på oppdrag, er du både vår ambassadør og ansikt utad. Det betyr at det er din arbeidsinnsats og væremåte som avgjør hvilket inntrykk oppdragsgiveren får av Bjørg Fjell AS som profesjonell samarbeidspartner. Derfor er det viktig at du, både med hensyn til det sosiale og profesjonelle aspektet, gjør ditt beste for å tilpasse deg det arbeidsmiljøet du til enhver tid jobber i. Overhold arbeidstiden og rutinene, velg klær som passer til miljøet, og husk at du alltid er underlagt de regler og retningslinjer som gjelder på den enkelte arbeidsplass.

Du har taushetsplikt

Taushetsplikten gjelder for oppdragsgivers forretnings- og driftsforhold. Konsekvensene dersom denne taushetsplikten ikke overholdes, kan bli alvorlige for Bjørg Fjell AS. For å være sikker på ikke å røpe konfidensielle opplysninger, bør du behandle all informasjon du får gjennom jobben som konfidensiell. Dette innebærer at du heller ikke skal snakke med utenforstående om forhold på arbeidsplassen.