OTP – Obligatorisk tjenestepensjon

Bjørg Fjell AS har pensjonsavtale med Storebrand

Alle ansatte  meldes inn i pensjonsordningen. Pensjonsordningen kalles i Storebrand «Folkepensjonen» og er innskuddsbasert. Ordningen omfatter både sparing og innskuddsfritak.

Bjørg Fjell AS innbetaler 2% av den ansattes lønn  opptil 12G til sparing i fond hos Storebrand. Innskuddsfritaket sikrer at ansatte som blir uføre får innbetalt premie fra opphør av sykelønnsordningen frem til arbeidsevnen er gjenopptatt, eller frem til pensjonsalder.

For ytterligere informasjon, besøk Storebrands nettsider.

https://www.storebrand.no/bedrift/vare-tjenester/pensjon/obligatorisk-tjenestepensjon