OTP – Obligatorisk tjenestepensjon

Bjørg Fjell AS har pensjonsavtale med Storebrand

Alle ansatte over 20 år, som oppfyller kravet om 20% stilling i løpet av 12 måneder, meldes inn i pensjonsordningen. Pensjonsordningen kalles i Storebrand «Folkepensjonen» og er innskuddsbasert. Ordningen omfatter både sparing og innskuddsfritak.

Bjørg Fjell AS innbetaler 2% av den ansattes lønn mellom 1G og 12G til sparing i fond hos Storebrand. Innskuddsfritaket sikrer at ansatte som blir uføre får innbetalt premie fra opphør av sykelønnsordningen frem til arbeidsevnen er gjenopptatt, eller frem til pensjonsalder.

For ytterligere informasjon, besøk Storebrands nettsider.