OTP – Obligatorisk tjenestepensjon

Bjørg Fjell AS har pensjonsavtale med Storebrand

Alle ansatte  meldes inn i pensjonsordningen. Pensjonsordningen kalles i Storebrand «Folkepensjonen» og er innskuddsbasert. Ordningen omfatter både sparing og innskuddsfritak.