Hvis du blir syk

Hvis du må være hjemme fra arbeid på grunn av sykdom, må du så tidlig som mulig – samme dag – gi beskjed både til oppdragsgiver og din kontaktperson hos oss.

Egenmelding og fravær

Egenmelding kan benyttes ved kortvarig sykdom eller fravær (1-3 dager). For å benytte egenmelding ved sykdom må du ha vært i kontinuerlige oppdrag i minimum 2 måneder hos oss. Den generelle regelen er at om du blir ansatt på nytt hos samme arbeidsgiver innen det er gått to uker, regnes tidligere arbeidsforhold med. Hos oss utvider vi denne fristen: Du kan ha et tre ukers opphold i ansettelsen uten å miste retten til bruk av egenmelding.

Ved sykdom kan det benyttes inntil fire egenmeldinger i løpet av de siste 12 månedene. Etter 4. egenmelding må sykefravær dokumenteres med sykemelding fra lege. I løpet av en periode på 16 kalenderdager kan den ansatte benytte egenmelding for sykefravær på inntil tre kalenderdager – enten samlet eller enkeltvis.

Har arbeidstaker dekket et sykefravær på tre dager med egenmelding, må vedkommende være arbeidsfør i 16 kalenderdager før det på nytt kan brukes egenmelding ved sykefravær.

Ved bruk av egenmelding i forbindelse med påfølgende fridager/helligdager, regnes disse med i antall dager i egenmeldingen. Er du syk fredag og mandag, må du ha sykemelding for mandagen (fredag, lørdag og søndag = 3 dager).

 

Sykemelding/sykelønn

Blir du syk over lengre tid enn tre dager, må du ha sykemelding fra lege. Sykmeldinger kan ikke tilbakedateres og du må ha vært i arbeid i minst fire uker for å ha krav på sykepenger.