Hvis du blir syk

Hvis du må være hjemme fra arbeidet på grunn av sykdom, må du så tidlig som mulig samme dag gi beskjed både til oppdragsgiver og din kontaktperson hos oss!

Egenmelding

Egenmelding kan benyttes ved kortvarig sykdom/fravær (1-3 dager). For å benytte egenmelding ved sykdom må du ha vært i kontinuerlige oppdrag i minimum 2 måneder hos oss. Den generelle regel sier: Blir du ansatt på nytt hos samme arbeidsgiver innen det er gått to uker, regnes tidligere arbeidsforhold med. Hos oss sier vi: Du kan ta tre ukers sommerferie uten å miste retten til bruk av egenmelding.

Ved sykdom kan det benyttes inntil 4 egenmeldinger i løpet av de siste 12 måneder. Etter 4. egenmelding må sykefravær dokumenteres ved sykemelding. I løpet av en periode på 16 kalenderdager, kan den ansatte benytte egenmelding for sykefravær på inntil 3 kalenderdager. Dette som et samlet tilfelle eller flere enkeltvise tilfeller.

Har arbeidstaker dekket et sykefravær på 3 dager med egenmelding, må vedkommende være arbeidsfør i 16 kalenderdager før det på nytt kan brukes egenmelding ved sykefravær.

Ved bruk av egenmelding i forbindelse med påfølgende fridager/helligdager, regnes disse med i antall dager i egenmeldingen. Er du syk fredag og mandag, må du ha sykemelding for mandagen (fredag, lørdag og søndag = 3 dager).

Sykemelding/sykelønn

Blir du syk over lengre tid enn 3 dager, må du ha sykemelding fra lege. Sykmeldinger kan ikke tilbakedateres og du må ha vært i arbeid i 4 uker for å ha krav på sykepenger.