Vilkår

Medarbeider­håndbok

I medarbeider­håndboken finner du detaljert informasjon om å være vikar i Bjørg Fjell, og praktiske opplysninger om arbeids­forhold og arbeids­rutiner, f.eks lønn, lønn og hellig­dager, sykdom, sykt barn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP) m.m.

Medarbeider­håndbok

Utvikling

Du får svært variert arbeids­erfaring som vikar. I tillegg tilbyr vi jobb­relatert kurs hvis du skulle ha behov for det i en oppdrags­periode.

Timer

Vi benytter nett­baserte time­lister som grunnlag for lønn. I medarbeider­håndboken finner du rutiner for dette.