Hvordan er et jobbintervju?

Et jobbintervju bør aldri overlates til tilfeldigheter og dagsform. Du kan være svært kvalifisert rent formelt, men hvis du ikke gjennom intervjuet forsterker det positive inntrykket fra CV, attester og vitnemål, kan du miste jobbmuligheten. Her er derfor noen enkle og praktiske tips på hvordan du kan forberede deg.

Få sekunder til å gi et godt førsteinntrykk

De du møter i jobbintervjuet har i løpet av noen få sekunder gjort seg opp en mening om deg ut fra hvordan du ser ut og oppfører deg. Du bør derfor

 1. Komme presis til intervjuet.
 2. Bruke sunn fornuft når det gjelder klær, utseende og oppførsel.
 3. Ha et fast håndtrykk når du hilser (eller en mer smittevennlig variant), og prøv å holde blikkontakt med de som intervjuer deg i den grad dette er naturlig.

 

Gjør research på forhånd

Bruk tid på å finne ut så mye som mulig om firmaet på forhånd. Da vil du bli oppfattet som genuint interessert i både jobben og bedriften, og en potensiell arbeidsgiver vil alltid oppfatte dette som positivt.

 

Forberedelser før et jobbintervju

Prøv å tenke gjennom hvilke spørsmål du kan få og øv deg på svarene dine. Har du forberedt deg vil det også være mye lettere å gi gode og relevante svar på eventuelle spørsmål knyttet til arbeidet.

Ta med deg et eksemplar av CV-en din, attester, vitnemål og referanser (husk at du må ha spurt referansene dine på forhånd før du bruker dem). Gå igjennom alt på forhånd.

Les mer om hvordan du skriver en god CV.

Underveis i intervjuet

Gangen i intervjuet er ofte at firmaet begynner med å fortelle om arbeidsplassen og jobben du har søkt på. Du blir deretter ofte spurt om du kan fortelle litt om deg selv. Hva du svarer her er ikke tilfeldig. Husk at alt du sier bør ha relevans til jobben du søker, og vær ærlig.

Du blir enten spurt direkte om hvorfor du har søkt stillingen, eller så kan du flette det inn i din presentasjon av deg selv. Her bekrefter du, i tillegg til at du viser interesse, at du har forstått hva jobben går ut på.

 

Andre aktuelle spørsmål på jobbintervju kan være:

 • Hvorfor vil du bytte jobb?
 • Hvilke arbeidsoppgaver har du nå (eller har hatt tidligere) som kan være relevante?
 • Hva ønsker du spesielt i den nye stillingen?
 • Hva er dine sterke og svake sider?
 • Arbeider du best alene eller i team?
 • Hvordan er du som samarbeidspartner?
 • Hvordan takler du stress?
 • Hvordan takler du konflikter?
 • Hva driver du med på fritiden?

Intervjuet avsluttes ofte med at arbeidsgiver spør om du som jobbsøker har spørsmål angående stillingen eller bedriften. Her er det viktig å ikke si nei! Forbered en liste med stillingsrelevante spørsmål, som for eksempel:

 • Hvorfor er stillingen ledig?
 • Hvilke arbeidsoppgaver er de mest sentrale i jobben?
 • Hvordan jobber man til vanlig? I team, i landskap, eller alene?
 • Hvem er nærmeste overordnede?
 • Vær forsiktig med å spørre om lønn og andre goder i første jobbintervju hvis du ikke blir spurt om hva du forventer deg av de som utfører intervjuet.

Prøv å ha det gøy og smil, gi uttrykk for at du har lyst på jobben, det gir alltid et godt inntrykk.

Lykke til!