Hvordan skrive CV

Curriculum Vitae, eller CV, er latinsk for «livets løp». Hensikten med en CV er å gi arbeidsgiver eller bemanningsbyrå en rask og god oversikt over ditt profesjonelle livsløp, både når det gjelder utdanning, arbeidserfaring og annet som er relevant og som beskriver deg som jobbsøker, i et optimalt format.

Det er derfor svært viktig at CV-en din er oversiktlig, omfattende (men ikke for detaljorientert), logisk oppbygd og informativ. CV-en skal være et dynamisk dokument. Det betyr at den må videreutvikles etter hvert som tiden går og du får mer arbeidserfaring og/eller utdanning. Den skal heller ikke være innholdsmessig statisk, men bør endres avhengig av i hvilken sammenheng du skal bruke den.

 

Her er noen punkter det er viktig å ta hensyn til når du skriver en CV:

 • Lag deg et elektronisk system som er lett å redigere, gjerne skjematisk. Det gjør CV-en mer oversiktlig.
 • Begynn bakfra (eksempelvis med grunnutdanning før videreutdanning) når du skal beskrive jobber og utdanning.
 • Avslutt (øverst i skjemaet) med nåværende jobb eller utdanning. Da er det lettere å redigere. Du legger det siste inn på toppen etter hvert som du får ny erfaring/utdanning.
 • Begynn øverst på første side med kontaktinformasjon. Vanligst er:
  • Navn
  • Adresse
  • Alder (fødselsdag)
  • Sivilstand (og eventuelle barn)
  • E-postadresse og telefonnummer
  • Noen lager også en oppsummering innledningsvis som med få ord beskriver deg som person og som jobbsøker. Husk: Alt må kunne etterprøves.
 • Kategoriser CV-en din eksempelvis slik:
  • Arbeidserfaring
  • Utdanning
  • Kurs (husk at dette skal ha relevans til den jobben du søker)
  • Annen erfaring (for eksempel kan vise at du har initiativ, er en god leder, har spesialkompetanse innen et område, eller lignende)
 • Dette må alltid være med i din CV:
  • Periode du jobbet (eksempelvis 06.05 – 10.08. Husk å få med måned og år både da du begynte jobben, og da du sluttet)
  • Arbeidsgiver
  • Stillingstittel
 • Du kan også legge til språkkunnskaper, IT/IKT-kunnskap og annet som er relevant for den aktuelle jobben.
 • Sorter eksamensbevis, jobbattester, kursbevis og annet i egne mapper. Skann dem og legg dem i mappene på pc-en din.
 • Ta kontakt med tidligere arbeidsgivere og avtal hvem du kan oppgi som referanse. Lag en egen liste med kontaktinformasjon på disse. Husk: Du må alltid ha forespurt personen før du oppgir vedkommende som referanse.
 • Tenk igjennom og skriv ned de tingene som best beskriver deg. Tenk bredt, men vær forsiktig med å være for original. Det kan tolkes som særhet og slå negativt ut. Denne listen er god å ha både når du skal lage en jobbrelevant CV, skrive en personlig søknad, og forberede deg til et intervju.
 • NB: Har du tidsmessige «hull» i CV-en din bør du finne en rimelig og velbegrunnet forklaring på hvorfor «hullene» er der.