Tips & råd

Hvordan skrive CV

Curriculum Vitae eller CV er latinsk for ”Livets løp”. Hensikten med en CV er å gi en arbeidsgiver/bemanningsbyrå en rask og god oversikt over ditt profesjonelle livsløp både når det gjelder utdanning, arbeidserfaring og annet som er relevant og som beskriver deg som jobbsøker i et optimalt format.

Det er derfor svært viktig at CV-en er oversiktlig, omfattende men ikke for detaljorientert, logisk oppbygd og informativ. CV-en skal være et dynamisk dokument. Det betyr at den må videreutvikles etter hvert som tiden går og du får mer arbeidserfaring og/eller utdanning. Den skal heller ikke være innholdsmessig statisk, men bør endres avhengig av i hvilken sammenheng du skal bruke den.

Her er noen punkter det er viktig å ta hensyn til når du skriver en CV:

 1. Lag deg et elektronisk system som er lett å redigere, gjerne skjematisk. Det gjør CV-en mer oversiktlig.
 2. Begynn bakfra (f eks med grunnutdanning før videreutdanning) når du skal beskrive jobber og utdanning.
 3. Avslutt (øverst i skjemaet) med nåværende jobb utdanning. Da er det lettere å redigere. Du legger det siste inn på toppen etter hvert som du får ny erfaring/utdanning.
 4. Begynn øverst på første side med kontaktinformasjon. Vanligst er:
  1. Navn
  2. Adresse
  3. Alder (fødselsdag)
  4. Sivilstand (og eventuelle barn)
  5. E-postadresse og telefonnummer
  6. Noen lager også en oppsummering innledningsvis som med få ord beskriver deg som person og som jobbsøker. Husk: Alt må kunne etterprøves.
 5. Kategoriser CV-en din eksempelvis slik:
  1. Arbeidserfaring
  2. Utdanning
  3. Kurs (husk at dette skal ha relevans til den jobben du søker)
  4. Annen erfaring (som f eks kan vise at du har initiativ, er en god leder, har spesialkompetanse innen et område etc)
 6. Må alltid være med:
  1. Tidspunkt (fra – til: f eks 06.05-10.08 (måned-år))
  2. Arbeidsgiver
  3. Stillingstittel
 7. Du kan også legge til språkkunnskaper, IT/IKT-kunnskap og annet som er relevant for den aktuelle jobben.
 8. Sorter eksamensbevis, jobbattester, kursbevis og annet i egne mapper. Skann dem og legg dem i mappene på pc-en din.
 9. Ta kontakt med tidligere arbeidsgivere og avtal hvem du kan oppgi som referanse. Lag en egen liste med kontaktinformasjon på disse. Husk: Du må alltid ha forespurt personen før du oppgir vedkommende som referanse.
 10. Tenk igjennom og formuler skriftlig noen karakteristika som best beskriver deg. Tenk bredt, men vær forsiktig med å være for original. Det kan tolkes som særhet. Denne listen er god å ha både når du skal lage en jobbrelevant CV, skrive en personlig søknad, og forberede deg til et intervju.
 11. NB: Har du tidsmessige «hull» i CV-en din bør du umiddelbart finne en rimelig og velbegrunnet forklaring på hvorfor «hullene» er der.