Tips & råd

Om jobbintervju

Et jobbintervju bør aldri overlates til tilfeldigheter og dagsform. Du kan være svært kvalifisert rent formelt, men hvis du ikke, gjennom intervjuet forsterker det positive inntrykket fra CV, attester og vitnemål, kan du miste jobbmuligheten. Her er derfor noen enkle og praktiske tips på hvordan du kan forberede deg.

1. Førsteinntrykk

De du møter i jobbintervjuet har i løpet av noen få sekunder gjort seg opp en mening om deg ut fra hvordan du ser ut og oppfører deg. Du bør derfor;

 1. Komme presis til intervjuet
 2. Bruke sunn fornuft når det gjelder klær og utseende forøvrig.
 3. Ha et fast håndtrykk når du hilser, og prøv å holde blikkontakt med de som intervjuer deg i den grad dette er naturlig

2. Gjør research

Bruk tid på å finne ut så mye som mulig om firmaet på forhånd. Da vil du bli oppfattet som interessert, og en potensiell arbeidsgiver vil alltid oppfatte dette som positivt.

3. Forberedelser

 1. Prøv og tenk igjennom hvilke spørsmål du kan få og øv deg på svarene dine. Har du forberedt deg vil det også være mye lettere å gi gode og relevante svar på eventuelle spørsmål knyttet til arbeidet
 2. Ta med deg et eksemplar av CV-en din, attester, vitnemål og referanser (husk at du må ha spurt referansene dine på forhånd før du bruker dem). Gå igjennom alt på forhånd.

4. Intervjuet

 1. Gangen i intervjuet er ofte at firmaet begynner med å fortelle om arbeidsplassen og jobben du har søkt på.
 2. Du blir dernest ofte spurt om du kan fortelle litt om deg selv. Hva du svarer her er ikke tilfeldig. Husk at alt du sier bør ha relevans til jobben du søker, og vær ærlig.
 3. Du blir enten spurt direkte om hvorfor du har søkt stillingen, eller du kan flette det inn i din presentasjon av deg selv. Her bekrefter du, i tillegg til at du viser interesse, at du har forstått hva jobben går ut på.
 4. Andre aktuell spørsmål kan være:
  1. Hvorfor vil du bytte jobb?
  2. Hvilke arbeidsoppgaver har du nå (eller har hatt tidligere) som kan være relevante?
  3. Hva ønsker du spesielt i den nye stillingen?
  4. Hva er dine sterke og svake sider?
  5. Arbeider du best alene eller i team?
  6. Hvordan er du som samarbeidspartner?
  7. Hvordan takler du stress?
  8. Hvordan takler du konflikter?
  9. Hva driver du med på fritiden?
 5. Intervjuet avslutter ofte med følgende spørsmål; Har du noen spørsmål? Si aldri nei! Forbered en liste med stillingsrelevante spørsmål, som for eksempel:
  1. Hvorfor er stillingen ledig?
  2. Hvilke arbeidsoppgaver er de mest sentrale i jobben
  3. Hvordan jobber man; i team, i landskap, alene
  4. Hvem er nærmeste overordnede?
  5. Vær forsiktig med å spørre om lønn og andre goder i første jobbintervju hvis du ikke blir spurt om hva du forventer deg av de som intervjuer deg.

Prøv å ha det gøy og smil, gi uttrykk for at du har lyst på jobben, det gir alltid et godt inntrykk.

Lykke til!