Bente Grønvold Gaarder

Seniorrådgiver

Erfaring

Med snart 20 år som rådgivende konsulent har jeg bygget opp solid kompetanse og erfaring innen organisasjonsutvikling og Rekruttering, Executive Search i forbindelse med stillinger innen både offentlig og privat sektor. Sertifisert bruker av flere DNV-godkjente personprofiltester og evnetester.

Hvem er Bente?

Genuint opptatt av og nysgjerrig på mennesker og deres samspill. Behovs- og forventningsavklaring er sentrale begreper for meg i den jobben jeg gjør. Lang erfaring har vist meg hvor avgjørende viktig personlige egenskaper er for å lykkes med en vellykket rekruttering.

Alt i livet er midlertidig. Hvis alt går bra, nyt det – det varer ikke evig. Hvis ting går dårlig, uroe deg ikke – det varer ikke evig det heller.

- Bente Grønvold Gaarder