2018 Bf Cmolin Team 057 Sw

Temaoversikt Artikler

Bemanningsbyrå

Trenger du hjelp av et bemanningsbyrå for å finne en vikar til en midlertidig stilling? Bjørg Fjell Rekruttering kan hjelpe deg med hele eller deler av prosessen.

Kontakt oss

Mange ledere har opplevd å ansette feil person, noe som kan koste bedriften unødvendig mye tid og penger. I en rapport E24 omtalte i 2019 kom det frem at hele fire av ti norske ledere har gjort feilansettelser.

Den største årsaken til feilansettelsene var mangel på tid, noe som ikke er så rart. Ansettelsesprosesser tar lang tid, og gjør at ledere må bruke mye tid og ressurser på rekrutteringsprosessen. Å ansette feil person kan koste bedriften mye.

Vi hjelper deg med å finne riktig vikar

Dette er én av grunnene til at det er lurt å overlate jobben til Bjørg Fjell Rekruttering. Å ansette rett person til en stilling krever både erfaring, tid og kunnskap.

Vi har mer enn 30 års erfaring med rekruttering til midlertidige stillinger, og har mye kunnskap om hvordan vi skal finne rett person som kan fylle deres behov.

Har dere et midlertidig behov for en innleid vikar? Bjørg Fjell Rekruttering har et stort nettverk av vikarer innen økonomi, regnskap, lønn, kontor, HR og administrasjon.

Vårt nettverk av vikarer har ulik type utdannelse, kompetanseområder og kvalifikasjoner. Enten du har behov for en høyt utdannet og erfaren spesialist, eller en nyutdannet som kan vokse inn i selskapet, kan vårt bemanningsbyrå hjelpe deg med å finne den beste løsningen til å fylle deres behov.

Slik finner vi den riktige vikaren til din bedrift

Når du tar kontakt med vårt bemanningsbyrå i forbindelse med bistand til rekruttering av en vikar, tar vi først en prat om stillingen for å kartlegge deres behov.

Det er viktig for oss å få et riktig bilde av alt fra hvor langt vikariatet er, til hvilke egenskaper og kunnskaper dere ser etter i en vikar. Etter dette utformer vi en grundig kravspesifikasjon og benytter oss av smarte metoder for å finne den riktige vikaren til dere.

Siden vi har lang fartstid i bransjen, har vi opparbeidet oss en stor database med vikarer som dere kanskje ikke hadde kommet i kontakt med uten et bemanningsbyrå. Vi kan også utlyse stillingen i de rette digitale kanalene og invitere de mest aktuelle kandidatene inn til et intervju.

Under intervjuprosessen kan dere velge om dere for eksempel vil holde andregangsintervjuet selv, eller om vi skal ta oss av hele prosessen. Det kan også være aktuelt å benytte personlighet- eller evnetester for å få et enda bedre inntrykk av kandidaten.

Som bemanningsbyrå kan vi hjelpe dere med hele eller deler av prosessen – fra å utlyse en stilling, til å holde intervjuer og kontakte referanser. På denne måten sparer dere mye tid som kan brukes på andre oppgaver.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Det er mange som er høyt utdannet med bachelor- og/eller mastergrad. Selv om utdannelse er viktig, sier det ikke så mye om hvordan en person kommer til å passe inn i bedriften.

Derfor legger vi som bemanningsbyrå stor vekt på personlige egenskaper og evner i våre ansettelsesprosesser. Hvis du for eksempel skal ansette en person med lederansvar, er det viktig at personen ikke bare har mye erfaring og kompetanse, men at personen også klarer å motivere og lede de rundt seg.

Vårt bemanningsbyrå er daglig i kontakt med kandidater med ulik type bakgrunn og kompetanse. Hvis du skal ansette en vikar i en midlertidig stilling, er det ofte viktig at personen raskt kan være operativ.

Vår fagekspertise er å finne en vikar til deg som har den riktige kombinasjonen av faglige kvalifikasjoner, erfaring, personlige egenskaper og motivasjon. Som bemanningsbyrå legger vi stor vekt på personlig service overfor våre kunder.

Vanlige spørsmål og svar

Hva er forskjellen på bemanning og rekruttering?

Bemanning blir ofte betegnet som midlertidige ansettelser eller vikariat der du som kunde for eksempel kan leie inn en vikar via oss til å dekke et midlertidig behov. Rekruttering er at vi bistår deg i ansettelsesprosessen til en direkte fast stilling hos dere. Bjørg Fjell Rekruttering tilbyr tjenester både innen bemanning og rekruttering.

Hvilke sektorer jobber dere med?

Bjørg Fjell Rekruttering er fagspesialister på rekruttering til faste- og midlertidige stillinger innen regnskap, økonomi, lønn, kontor, HR og administrasjon.

Hvorfor bør man få hjelp av et bemanningsbyrå for å finne riktig vikar?

Velger du å inngå et samarbeid med Bjørg Fjell Rekruttering får du god hjelp til å gjøre en grundig ansettelsesprosess som i større grad sikrer rett person til jobben.

Du får god støtte av fageksperter innen rekruttering som gir deg råd og guider deg gjennom ansettelsesprosessen. I tillegg får du tilgang på et unikt nettverk av vikarer, samt rekrutteringsverktøy som din bedrift kanskje ikke har tilgang på.

Hvorfor bør du velge Bjørg Fjell Rekruttering overfor andre bemanningsbyråer?

Med over 30 års erfaring har Bjørg Fjell Rekruttering en lang og bred erfaring innen rekruttering til fast og midlertidige stillinger. Helt siden oppstart i 1985 har vi vært spesialister på å finne de beste kandidatene innen regnskap, lønn, økonomi og administrasjon.

Vi kan hjelpe deg med rekruttering til både faste og midlertidige stillinger. Vi har også et økende fokus på rekruttering av ledere.

Vi tilbyr personlig service, og gir oss ikke før vi finner den rette kandidaten. Med Bjørg Fjell Rekruttering på laget kan du få hjelp med hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Bør jeg registrere meg hos bemanningsbyrå når jeg er jobbsøker?

Ja, ved å registrere deg som jobbsøker hos oss, enten du ønsker et vikariat eller en fast stilling, blir vi kjent med at du søker nye utfordringer. Når du registrerer deg hos oss, ønsker vi å bli bedre kjent med deg og dine ønsker for en neste jobb, slik at vi bedre kan matche deg mot ledige stillinger hos våre kunder - både nå og i fremtiden.

Det er nemlig ikke alle stillinger som blir lyst ut, og ved å ha din CV registrert i vår database kan vi matche din profil opp mot alle ledige stillinger vi har inne.

Dersom du får et vikariat vil dette være en god mulighet for å tilegne deg erfaring og kompetanse, som senere kan være nyttig erfaring for andre vikariater og faste stillinger.

Har du behov for å bruke et bemanningsbyrå for å finne den rette vikaren? Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss i dag!

Kontakt oss