Mary Orø

Seniorrådgiver

Erfaring

Mary Orø har lang og bred erfaring innen rekruttering av fagspesialister, mellomledere og ledere med hovedvekt mot stillinger innen regnskap, økonomi og administrasjon.

Hun har gjennom sine ulike stillinger i privat og offentlig sektor opparbeidet meget god kunnskap om organisasjon, samhandling og ledelse. Hennes operative kompetanse kommer fra stillinger innen regnskap/økonomi og lønn med HR-relaterte oppgaver. I sin lange fartstid i Bjørg Fjell har hun i tillegg til rådgiver, vært både avdelingsleder og teamleder. Gjennom søk og utvelgelse med personlig og profesjonelt engasjement, kobler Mary riktig kandidat mot riktig kunde.

Hun er sertifisert bruker av Human Content AS sin kompetanse- og personlighetskartlegging, samt SHLs OPQ evne- og ferdighetstester.

Hvem er Mary?

Jeg evner raskt å sette meg inn i oppdragsgivers behov og tilpasser meg effektivt nye oppdrag. I møte med meg vil du oppleve en profesjonell og trygg rådgiver, som er opptatt av tydelig og god kommunikasjon med både oppdragsgivere og kandidater.

Porteføljen min er preget av lange kundeforhold og jeg jobber tett med kundene for å sikre best mulig resultat. Det å ha god dialog og være god sparringspartner med innsikt i stillingens arbeidsoppgaver gir gode resultater og bidrar til en meget god «match».

Det er alltid en stor glede å bistå i «matchen» mellom kandidat og kunde. Det kan gjøre en stor forskjell for kandidaten som får jobben, både privat og karrieremessig. Kunden kobles til kandidaten med riktig kompetanse, erfaring og sosial profil. Det gjør jobben som rådgiver «mening» i en travel hverdag.

- Mary Orø