Iren Jeanette Fjell

Sentralbord

Bilde av Iren J. Fjell

Erfaring

Iren har bred erfaring med barn og unge, og har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Iren startet i Bjørg Fjell Rekruttering i 2006.

Hvem er Iren?

Min mor Bjørg startet firmaet i 1985, og på den måten føler jeg at jeg er oppvokst i selskapet – med Bjørg Fjell AS i blodet.

Jeg er opptatt av å møte mennesker som kommer til oss på en hyggelig og tilfredsstillende måte, samt ivareta kunder og vikarer.

- Iren Jeanette Fjell