Helena Blihovde

Personalrådgiver/Researcher

Erfaring

Helena er utdannet med en bachelor i psykologi og en master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU.
Hun innehar mye kunnskap om ulike organisasjonskulturer og er oppriktig interessert i personlighetskartlegging.

Hvem er Helena?

Jeg beskrives av kolleger som strukturert, faglig interessert, grundig og er en god bidragsyter til arbeidsmiljøet.
Som researcher går Helena grundig til verks for å påse at det blir en god match mellom kandidat og arbeidsplass.

 

I arbeidet som researcher er jeg opptatt av at alle skal behandles rettferdig og følges opp på en god måte.

- Helena Blihovde