Tips & råd

Hvor lang tid bruker din bedrift på ansettelser?

Har du råd og tid til å ansette feil person? Hvor lang tid bruker din bedrift på ansettelser?

Å finne rett person til en ledig stilling – enten den er temporær eller fast – krever erfaring, kompetanse og en god del menneskekunnskap. I tillegg er svært ofte EQ viktigere enn IQ – både hos utvelger og kandidat, påstår nå vi.

Trengs det egentlig en master til denne stillingen?

30 års erfaring har lært oss at det viktigste ikke nødvendigvis er hvilken formell studiekompetanse en person har som er viktigst, men om vedkommende faktisk er i stand til å få jobben gjort. Til syvende og
sist er det jo ikke sikkert at en med en topp utdannelse og master faktisk gjør en bedre jobb enn en med lang praksis. Noen stillinger krever naturligvis at man har en solid dose teori som grunnlag for å løse en kompleks hverdag. Men i dag ser vi at det kreves minimum bachelor på stillinger som for bare fem år tilbake var uten formelle kompetansekrav. Er det en slags «tittel-dropping» vi ser, eller kan det være så mange om alle beina der ute, at det blir en måte å skille kandidater på? Heller en med for mye kompetanse, enn en med for lite?

Vår "Search & Selection" krever like mye kunnskap om deg som om søkerne

Når vi skal finne rette person til en stilling i din bedrift, er kompetanse bare ett av flere parametre vi måler kandidatene på. Kanskje er det – slik vi antydet tidligere – heller ikke det viktigste av parameterne. Siden vedkommende skal fungere i din bedriftskultur, må vi kartlegge den. Ikke minst viktig er det å finne de uformelle strukturene og reglene som gjelder hos deg, siden de blir en del av hverdagen for den som får jobben. Kjemien i det interne miljøet i bedriften er det viktig at vi får grep om, siden den vil prege den som kommer inn i en stilling hos dere. Det er nærmest et utall variabler man må skaffe seg oversikt over. Stoler du på at dere klarer dette alene? Uten å ha erfaring med det?

Er jobben spesiell, finner vi en spesiell medarbeider med spesialkompetanse.

Noen stillinger må fylles med personer som har det lille ekstra kun et fåtall besitter. Siden vi har holdt på med utvalg og vurdering av kandidater til både private og offentlige foretak siden 1985, kjenner vi etter hvert en betydelig gruppe spesielt sterke personer. Enten det dreier seg om faglig eller psykisk styrke, omstillingsevne og -vilje, karismatisk lederskap eller militær orden, kjenner vi et bredt spekter som har en egen miks av egenskaper som er mye etterspurt i norsk arbeidsliv. Vi nevnte EQ tidligere i artikkelen. Empati, evnen til å sette seg i andres sted, til å føle hvordan beslutninger som angår andre vil bli mottatt, kan ikke måles med noe apparat vi kjenner til. Men vår erfaring kan «avsløre» hvilke personer som har mye empati, og hvem som ikke er like empatiske. Har man medarbeideransvar, skader det jo ikke med en god dose empati, for eksempel.

Skomaker – bli ved din lest. 
Så blir vi ved vår.

Du outsourcer rengjøring, kantine, transport og andre arbeidsformer som ikke er en del av bedriftens kjernevirksomhet. Da bør du kanskje la eksperter ta seg av noe av det viktigste bedriften din gjør utenom
kjernevirksomheten; finne nye og riktige tannhjul til den maskinen bedriften din faktisk er. Passer ikke et nytt tannhjul, fungerer heller ikke maskineriet slik det skal. Mennesker er naturligvis mer komplekse enn tannhjul – og nettopp det er kanskje det beste argumentet for å benytte vår avdeling for Search & Selection når du skal fylle spesielt viktige stillinger og funksjoner.

Kontakt oss for en prat om rekruttering – det er et emne vi gjerne snakker både lenge og inspirert om!