Ansatte sortert på kontor

Bente Grønvold Gaarder

Bente Grønvold Gaarder

Leder Søk og Utvelgelse


Mobil: (+47) 97 95 28 28
bgg@bjorgfjell.no

Mary Orøe

Mary Orø

Teamleder / Seniorrådgiver


Mobil: (+47) 97 51 13 49
mary.oro@bjorgfjell.no

Kristian Wold

Kristian S. Wold

Daglig leder


Mobil: (+47) 91 68 35 15
kristian.wold@bjorgfjell.no

Inger Sandneseng

Inger A. Sandneseng

Seniorrådgiver


Mobil: (+47) 98 24 04 14
ias@bjorgfjell.no

Per Fjellvang

Per Øyvind Fjellvang

Rådgiver


Mobil: (+47) 98 24 04 22
per.fjellvang@bjorgfjell.no