Timeliste

Bruk av elektroniske timelister

Du vil få tilsendt en mail fra din konsulent med link og passord. Logg deg inn og velg ”Timelister” på venstre side.

DAGLIG: Registrer inn start- og avslutningstidspunkt og avslutt dagens registrering med ”Foreløpig kladd”. Lunsjpause, 30 min., beregnes automatisk, registrer evt. avvik. Når du er ferdig med registreringen for perioden ( se lønningskalender), godkjenner du med ”Innlever timelisten for endelig behandling”. Det vil deretter gå en mail til kundekontakten som godkjenner og vårt system oppdateres. Dersom du er syk, bruker du ”Ikke på jobb” og skriver ”syk” i kommentarfeltet til høyre. 

NB! Første fraværsdag skal du alltid gi beskjed til både kunden og konsulenten din! Når det gjelder pålagt overtid, vil dette lønnes automatisk etter gjeldende regler. (Se registreringsbildet for utfylling av timelister). Hvis du jobber lenger en dag for å avspasere, skriv ”ingen overtid” i kommentarfeltet. Du finner historikk til venstre for navnet ditt. Her kan du bl.a. se om timelisten er godkjent av kunden. Fint om du selv følger med på status. Vi ønsker at så mange som mulig bruker e-timelister, men kan du av en eller annen grunn ikke bruke disse, må du bruke våre manuelle timelister. Se nedenfor vedr. utfylling av disse.

Bruk av manuell timeliste

– er et viktig dokument som du skal levere inn den 15. og den siste i hver måned, når du er i oppdrag for Bjørg Fjell AS. Timelisten er grunnlaget både for utregningen av din lønn og for fakturaen som vi skal sende kunden. Derfor er det meget viktig at du fyller den ut nøyaktig og at du leverer den i rett tid. Den skal ikke sendes på fax. Vi må ha orginal timeliste – hvit og gul del.

NB! Timelisten må være hos oss senest tre virkedager etter lønningsperiodens slutt. Se vår oversiktskalender. Overholder du denne fristen, får du lønnen inn på din konto den 15. og den siste i måneden. Kommer timelisten etter fristen, blir den liggende i 14 dager til neste lønnsavregning. Du får ikke din lønn i tide, samtidig som vi ikke får fakturert kunden.

Skattekortet

Dette blir elektronisk innlest av oss via Altinn. Husk å oppgi hvilket bankkontonummer du ønsker din lønn inn på. Har du flere oppdragsgivere i samme periode, bruker du én timeliste for hvert oppdrag. Mangler du timelister, gi oss beskjed.

Utfylling av timelisten

Følg anvisningene nedenfor for korrekt utfylling av timelisten

1-3: Overskrift

Her skriver du inn både kunden, ditt navn og ditt ansattnr. (står på lønnskonvolutten). Her skriver du også navnet på din konsulent hos Bjørg Fjell AS.

4: Totaltid

Her noteres totaltiden som inkluderer lunsj og ordinære timer, samt overtid.

5: Lunsj

Lunsjen skal trekkes fra, såfremt ikke annet er avtalt.

6: Ordinære

Her skrives timer/minutter som skal lønnes med vanlig timelønn. Antall minutter avrundes (+/-) til nærmeste kvarter.

7: Overtid

Hvis du er blitt pålagt overtid, skal denne føres opp etter avtale med oppdragsgiver. Generelt gjelder følgende regler: 50% tillegg frem til kl. 21.00, deretter gjelder 100%. Overtidsgodtgjørelse betales etter 9 timers arbeidsdag eller 37,5 timers arbeidsuke.

NB! I punktene 5, 6 og 7 gjøres timene om til følgende verdi: 1 time og 30 minutter = 1,5 timer

8: Sum

Her summerer du timene.

9: Underskrift

Alle timelister må være datert og underskrevet av oppdragsgiver før de sendes/leveres til
oss. Oppdragsgiver beholder den blå kopien, den rosa beholder du selv.

10: Avsluttet

Her setter du kryss for om oppdraget ditt hos kunden er avsluttet eller ikke.