Lønn og helligdager

Lønn for bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager

Du vil få lønn for offentlige høytidsdager og bevegelige helligdager etter samme praksis som gjelder for innleiebedriften.

Feriepenger

NB! Du vil ha krav på samme feriepengeavsetning som gjelder i innleiebedriften.