Thomas Løvenskiold

Personlighetskartlegging med Human Content

Vi mennesker er mye dårligere på å vurdere andre enn vi tror. Det er mange fallgruver som inntreffer, for eksempel liker vi de som ligner oss selv, eller de som sjarmerer oss, uten at det nødvendigvis sier noe om hvor god jobb personen kommer til å gjøre. 

Hvorfor personlighetskartlegging?

Thomas Løvenskiold, daglig leder i Human Content er klar i sin mening når han sier at vi trenger objektive verktøy for å fokusere på det viktigste vi trenger å vite når vi skal ansette. De viktigste verktøy i rekruttering er en god jobbanalyse, og kartlegging av de mest fundamentale menneskelige egenskaper.


Hvorfor er Human Content sine verktøy det beste på markedet?

Verktøyene er utviklet for og utprøvd på det norske arbeidsmarked. Human Content bruker en normativ skala i sine tester slik at kandidaten ikke har et tvunget valg, men får frihet til å velge synspunkt selv. I tillegg har testene kontrollmålinger som øker treffsikkerheten. Med dette får du lettere frem et nyansert helhetsbilde basert på personens plasseringer og kombinasjonseffekter sett i forhold til jobbanalysen. Den er 100% basert på den rådende modell for personlighetskartlegging som ligger til grunn i det meste av verdens forskning innen arbeidspsykologi (Big Five, femfaktormodellen, skalerte spørsmål, normativt format).

Dette gjør at Human Content sine verktøy skiller seg ut fra andre i bransjen.

Det er kvaliteten man er opptatt av.


Human Content sine verktøy er presise, tydelige på hva informasjonen betyr og derfor et godt verktøy. Med tanke på hvor kostbart det er med feilansettelser er kvalitet essensielt. Dette gir verktøyene også vesentlig mer nytteverdi i rekrutteringssammenhenger.

Bjørg Fjell rådgivere er sertifiserte på Human Content metoder og verktøy, og har innarbeidet evnetester og personlighetskartlegging som en del av vår rekrutteringsprosess.


Kontakt oss for å få vite mer om muligheter for å benytte dette for din bedrift.